09128842523

محصولات

  شمع موتور

  شمع موتور

  شمع موتور مرسدس بنز اصلی در فروشگاه پناهی

  شمع موتور از قطعات بسیار مهم است و نقشی مهمی در موتور مرسدس بنز دارد.

  شمع مرسدس بنز را باید یک قطعه مصرفی دانست که در اثر استفاده در طول زمان مستهلک می‌شود و باید هر از چند وقت آنها را تعویض کرد، با ایجاد جرقه توسط شمع مرسدس بنز  مقداری اندکی از الکترود آن از بین می‌رود و در نتیجه پس از مدتی استفاده این الکترود به صورت کامل فرسوده می‌شود و توان جرقه زنی آن از بین می‌رود و آن زمان میبایست شمع ها را تعویض کرد.

  شمع مرسدس بنز اصلی را با خیال راحت از فروشگاه پناهی تهیه کنید.